Νομικά

Νομικά θέματα 

Για τη Σύμβαση του Άαρχους


Έκθεση εφαρμογής 


Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

Για την συναποτέφρωση απορριμμάτων

Ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 4 και 6 που αναφέρονται στους όρους που πρέπει να πληροί η συναποτέφρωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου