Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ψήφισμα Ενημερωτικής Εκδήλωσης

Ψήφισμα
Ενημερωτικής Εκδήλωσης Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2017 οι πολίτες και οι φορείς της πόλης του Βόλου συγκεντρωθήκαμε στην εκδήλωση που οργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου και ενημερωθήκαμε για την άδεια που έλαβε η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής σύμφωνα με την οποία έχει το δικαίωμα να καίει στους περιστροφικούς κλιβάνους της πλαστικά, λυματολάσπη και άλλα υλικά.

Θεωρούμε άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον την καύση αυτών των υλικών από τους παλαιάς τεχνολογίας κλιβάνους της βιομηχανίας που δεν έχουν τις προδιαγραφές τέτοιας λειτουργίας, βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί για τον επαρκή έλεγχό τους.

Τα σκουπίδια που θα καίγονται θα παράξουν διοξίνες, φουράνια, πτητικό υδράργυρο, θάλλιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες που όχι μόνο θα τις εισπνεύσουμε, αλλά μετά από καιρό θα τις βρούμε μέσα στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αβλαβώς τα καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει αύξηση κρουσμάτων καρκίνων σε περιοχές γύρω από μονάδες καύσης σκουπιδιών. Σκοπός της τσιμεντοβιομηχανίας θα πρέπει να είναι η στροφή προς ένα φιλικότερο καύσιμο, όπως είναι το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές τσιμεντοβιομηχανίες παγκοσμίως, και όχι τα αστικά απορρίμματα και άλλα απόβλητα.
Είναι σοβαρές οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που αντί να προωθήσουν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, αδειοδοτούν την καύση σκουπιδιών και παραδίδουν προοδευτικά τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες.

Επιπλέον ο Δήμος Βόλου κατά παράβαση του νόμου 4042/2012 για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων  προχωρά σε διαδικασία δημιουργίας μονάδας παραγωγής SRF στο ΧΥΤΑ του Βόλου. Χωρίς να έχουν γίνει τα προβλεπόμενα πράσινα σημεία, χωρίς να έχει οργανωθεί σύστημα με τέσσερα διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, χωρίς να πραγματοποιείται επαρκής διαλογή στην πηγή, ο Δήμος αναίτια προχωρά σε επενδύσεις ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται στην ορθή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Διεκδικούμε την υγιή και ορθολογική διαχείριση των σκουπιδιών με στόχο την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τη διαλογή στην πηγή από δημόσιες μονάδες επεξεργασίας υπό κοινωνικό έλεγχο.
Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε:
  1. την ανάκληση της απόφασης καύσης σκουπιδιών από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ δεδομένου ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών του Βόλου, όπως έχει αποδειχθεί παγκοσμίως. Καλούμε τους βουλευτές Μαγνησίας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που δεν στηρίξουν το αίτημα των πολιτών θα θεωρηθούν ανεπιθύμητοι στην περιοχή και τους καλούμε σε παραίτηση.
  2. νομοθετική παρέμβαση από τους βουλευτές Μαγνησίας για απαγόρευση της καύσης σκουπιδιών σε όλη τη χώρα από οποιαδήποτε βιομηχανία.
  3. αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για τη δημιουργία μονάδας SRF στο ΧΥΤΑ Βόλου, η οποία παραβιάζει το νόμο 4042/2012 περί προστασίας του περιβάλλοντος και το  Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην πόλη μας και θα αποτελέσει πιθανό τροφοδότη υλικού προς καύσης της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ.
  4. Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη μας με δημιουργία πράσινων σημείων και επενδύσεις στην πρόληψη, στην επανάχρηση και στην ανακύκλωση.
  5. Άμεση εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης.
  6. Επαναλειτουργία των καταγραφικών συστημάτων της ΑΓΕΤ και των μετρητών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου